สมุดเยี่ยมชม ( Sign GuestBook )

<< หน้าแรก  | เซ็นสมุดเยี่ยม >>


 ชื่อ :    นารีรัตน์ นุโยค   mail2took@yahoo.com
ทราบเว็บนี้จาก :    google
ความเห็น :    เข้ามาค้นคว้าหาบทความวิชาการเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การ ได้ความรู้มากค่ะ สามารถใช้ไปประกอบการทำรายงานได้ แต่ขาดบทคัดย่อของบทความ จึงไม่มีหลักฐานอ้างอิงไว้ใช้บอกวัตถุประสงค์ของบทความ ขอบพระคุณท่าน รศ.สุเทพมากค่ะที่จัดทำองค์ความรู้เหล่านี้ไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาต่อ
นักศึกษา ป.โท นิด้า พค.34

 ชื่อ :    ปราโมท   irrbr@yahoo.com
ทราบเว็บนี้จาก :    google
ความเห็น :    เว็ปเรียบง่ายแค่ทรงคุณค่าที่ไม่หวง ใครก็เข้ามาหาความรู้ได้โดยอิสระ ซึ่งมีเว็ปของมหาวิทยาลัยอีกมากมายที่ ไร้คุณค่ากลายเป็นแค่ขยะบน www เพราะเข้าดูได้เฉพาะนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในเทอมนั้นเท่านั้น ขอให้อาจารย์เป็นแบบอย่างที่ดีตลอดไป

 ชื่อ :    พระครูนิวิฐวิริยคุณ   ืnivit.po@chaiyo.com
ทราบเว็บนี้จาก :    อาจารย์ รศ.สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์
ความเห็น :     เรียนกับอาจารย์สนุกดีและเป็นกันเอง
แต่ตอนนี้ลูกศิษย์มีปัญหาเกี่ยวกับการแปลข้อความใน Leadership Quotes เช่น
ของแมกซ์เวล กล่าวว่า
1.การพิสูจน์ตำแหน่งผู้นำถูกค้นพบโดยผู้ติดตาม
2.สัญชาตญาณของผู้นำอย่างไรที่จะดูสถานการณ์และรู้บทบาทของตน


 ชื่อ :    รศ.สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์   nivit.po@chaiyo.com
ทราบเว็บนี้จาก :    อาจารย์
ความเห็น :    เรียนกับอาจารย์สนุกดีและเป็นกันเอง
แต่ตอนนี้ลูกศิษย์มีปัญหาเกี่ยวกับการแปลข้อความใน Leadership Quotes เช่น
ของแมกซ์เวล กล่าวว่า
1.การพิสูจน์ตำแหน่งผู้นำถูกค้นพบโดยผู้ติดตาม
2.สัญชาตญาณของผู้นำอย่างไรที่จะดูสถานการณ์และรู้บทบาทของตน


 ชื่อ :    taweesak kaewyuan   taweesak2524@hotmail.com
ทราบเว็บนี้จาก :    http://suthep.ricr.ac.th/
ความเห็น :    ขอแสดงความชื่นชม คณะท่านผู้สร้างคลังแห่งความรู้นี้ อย่างยิ่งครับ ข้อมูลในเวปนี้มีประโยชน์อย่างมากต่อการศึกษาของกระผม
ขอให้กำลังใจคณะท่านผู้มีส่วนรับผิดชอบทุกๆท่านผู้เปรียบเสมือนขุมปัญญาแห่งสังคมไทย ได้มีแรงกายแรงใจเดินหน้าการเผยแผ่ความรู้ใรเชิงรุกอย่างนี้สืบไป
จำนวน :  373 ข้อความ  ,ขณะนี้อยู่หน้าที่  53 จากทั้งหมด  75 หน้า 
[หน้าแรก] [ย้อนกลับ] [หน้าต่อไป] [หน้าสุดท้าย]
  หน้า | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 |