สมุดเยี่ยมชม ( Sign GuestBook )

<< หน้าแรก  | เซ็นสมุดเยี่ยม >>


 ชื่อ :    จงกลณี จันธิมา   ่jongonnee@yahoo.com
ทราบเว็บนี้จาก :    เอกสารของอาจารย์
ความเห็น :    เป็นบทความที่มีประโยชน์และนำไปใช้ในการทำงานและการดำรงชีวิตได้ดี ทำให้รู้ข่าวสารข้อมูลในเรื่องที่สนใจได้ทันเหตุการณ์ในปัจจุบัน

 ชื่อ :    นายไพฑูรย์ จับอันชอบ   phai20062000@yahoo.com
ทราบเว็บนี้จาก :    อาจารย์แนะนำ
ความเห็น :    ขอบคุณอาจารย์ที่ให้ต้นแบบการบริหารที่ดีและแนวคิดการบริหาร แบบตรวจสอบแนวโน้มการใช้สมองซีกซ้าย/ซีกขวา ทำให้นำไปใช้ได้อีกมาก

 ชื่อ :    ชูชัย ไชยลังกา   chu2499 @Yahoo.com
ทราบเว็บนี้จาก :    รศ.สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์
ความเห็น :    เป็นห่วงอาจารย์ที่ต้องเดินทางกลับอย่างเร่งรีบ ผมได้เข้าเยี่ยม web ของอาจารย์ได้ประโยชน์และแนวคิดที่ดีมากมาย ผมจะนำไปใช้ทั้งทางการศึกษา การพัฒนาตนเองและองค์กรให้ดียิ่งขึ้นต่อไปครับ

 ชื่อ :    วสิษฐ์ พรหมบุตร   wpromburt@yahoo.com
ทราบเว็บนี้จาก :    ค้นหาเอง
ความเห็น :    อาจารย์เยี่ยมมากๆเลยครับได้ใช้ความรู้ที่มีในการสรรค์มสร้างประโยชน์ให้สังคม เผยแพร่ความรู้อย่างเป็นระบบ

 ชื่อ :    อุดมพร ฉิมดี   ีumeedee@yahoo.com
ทราบเว็บนี้จาก :    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความเห็น :    thank you
สำหรับขอมูล
จำนวน :  493 ข้อความ  ,ขณะนี้อยู่หน้าที่  41 จากทั้งหมด  99 หน้า 
[หน้าแรก] [ย้อนกลับ] [หน้าต่อไป] [หน้าสุดท้าย]
  หน้า | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 |