สมุดเยี่ยมชม ( Sign GuestBook )

<< หน้าแรก  | เซ็นสมุดเยี่ยม >>


 ชื่อ :    พระมหาการัณย์วิชญ์ ไชยสอง   karunwith@chaiyo.com
ทราบเว็บนี้จาก :    ท่นอาจารย์รศ.สุเทพ อารมย์ดี๊...ดี
ความเห็น :    จากการเข้ามาเยี่ยมชมและหาความรู้ สมครับที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวว่า เป็นหนังสือด้านการบริหารที่ดีที่สุดในปัจจุบัน (ข้าผู้น้อยขอนับถือท่านผู้อาวุโส) จะพยายามหาความรู้และตั้งใจศึกษาเล่าเรียนขอรับครับผม ขอให้ท่านปราชญ์ด้านการบริหารจงมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่สมบูรณ์แข็งแรง เป็นแหล่งความรู้ให้บรรดาศิษย์ทั้งหลายได้ไขว้คว้าเอาความรู้อีกนานเท่านาน เจริญพร

 ชื่อ :    ว่าที่ ร.ต. วสันต์ ทำกล้า บัณฑิตศึกษา สถาบันราชภัฏลำปาง ศูนย์ลำพูน   was132@thaimail.com, wasun@chaiyo.com
ทราบเว็บนี้จาก :    ท่านอาจารย์ที่แนะนำได้สร้างแหล่งเรียนรู้ให้
ความเห็น :    ขอบพระคุณ ท่านอาจารย์ รศ. สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์ เป็นอย่างยิ่งที่ได้สร้างแหล่งเรียนรู้ ที่ทันสมัยให้กับกระผมและผู้ที่สนใจ ได้ศึกษาหาข้อมูลเพื่อที่จะได้นำมาพัฒนาศักยภาพการทำงานของตนเองและองค์กร ต่อไป
วสันต์ ทำกล้า
นักศึกษา ป.โท บริหารการศึกษา ศูนย์ลำพูน

 ชื่อ :    อุดม บุดดี   mongyai01@yahoo.com
ทราบเว็บนี้จาก :    เอกสารของอาจารย์
ความเห็น :    บทความของอาจารย์ได้สร้างองค์ความรู้ใหม่ ทำให้ผู้อ่านมีความรู้ความเข้าใจและเกิดแนวคิด วิสัยทัศน์ที่กว้างไกลในการพัฒนาตนเองและวงการศึกษา ผมขอส่งกำลังใจให้อาจารย์นำเสนอบทความใหม่ๆอย่างนี้ไปตลอดนะครับ

 ชื่อ :    Boyz   tsp@thaisecurityprinting.com
ทราบเว็บนี้จาก :    Sticker
ความเห็น :    เราให้บริการผลิต สติกเกอร์/ sticker/ งานพิมพ์/ สินค้ากันปลอม/ โฮโลกราฟี/ Holography/ โฮโลแกรม/ hologram / สติกเกอร์กันปลอม/ security printing/ กันปลอม/ สิ่งพิมพ์กันปลอม/ โรงพิมพ์ เพราะการป้องกันปัญหาสินค้าปลอม ส่งเสริมให้พัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างสรรค์บุคลากร เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและเป็นศักดิ์ศรีของคนในชาติ

ผลิตภณฑ์ล้ำสมัย
• โฮโลแกรมป้องกันการปลอม เทคนิคไบรท์ สเพียร์ (ตาแมว)
• โฮโลแกรมป้องกันการปลอม เทคนิคโรเททติ้ง ไบรท์ริง
• โฮโลแกรมป้องกันการปลอม เทคนิคเทคบอล
• สติกเกอร์ป้องกันการปลอมและป้องกันการเปิดบรรจุภัณฑ์ เซ็นซิทีฟ วอยด์
• สติกเกอร์ป้องกันการปลอมและป้องกันการเปิดบรรจุภัณฑ์ เซ็นซิทีฟ ดับเบิ้ล เลเยอร์
• สติกเกอร์ป้องกันการปลอมและป้องกันการเปิดบรรจุภัณฑ์ เซ็นซิทีฟ โลโก้ วอยด์
• สติกเกอร์ป้องกันการปลอมและป้องกันการเปิดบรรจุภัณฑ์ เทรดมาร์ค วอยด์

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
http://www.thaisecurityprinting.com
02 542 1380 (Automatic)
tsp@thaisecurityprinting.com

 ชื่อ :    ว่าที่ ร.ต. วุฒิชัย สังข์พงษ์   wutt14@windowslive.com
ทราบเว็บนี้จาก :    การค้นหาข้อมูลการบริหารการศึกษา
ความเห็น :    เรียนรองศาสตราจารย์สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์ที่เคารพยิ่ง
กระผมขอกราบขอบพระคุณสำหรับข้อมูลดีๆที่ท่านอาจารย์ได้นำมาเผยแพร่ให้ได้เรียนรู้ ซึ่งเป็นบทความและข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาและประเทศเป็นอย่างสูงครับ ขอให้ผลแห่งความดีโปรดคุ้มครองอาจารย์และบุคคลอันเป็นที่รักให้ประสบแต่สิ่งดีงามปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและภยันตรายทั้งปวงนะครับ
จำนวน :  493 ข้อความ  ,ขณะนี้อยู่หน้าที่  55 จากทั้งหมด  99 หน้า 
[หน้าแรก] [ย้อนกลับ] [หน้าต่อไป] [หน้าสุดท้าย]
  หน้า | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 |