สมุดเยี่ยมชม ( Sign GuestBook )

<< หน้าแรก  | เซ็นสมุดเยี่ยม >>


 ชื่อ :    จันทร์เพ็ญ สิทธิตัน   pensitti@hotmail.com
ทราบเว็บนี้จาก :    อาจารย์ผู้สอน
ความเห็น :    เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้า นำมาประกอบการทำรายงานและประยุกต์ใช้ในด้านการเรียนการบริหาร
นักศึกษา ป.โท ลำพูน

 ชื่อ :    เกรียงไกร ทิพละ   grenggry31@hotmail.com
ทราบเว็บนี้จาก :    www.google.co.th
ความเห็น :    เนื้อหามีประโยชน์มากครับ สามารถนำไปประยุกต์ในด้านการเรียน การบริหารงาน และพัฒนาความรู้ของตนเอง ดูง่าย ชัดเจน กระชับ
นักศึกษา ป.โท

 ชื่อ :    ดำรง มาตี๋   keaw111@chaiyo.com
ทราบเว็บนี้จาก :    อาจารย์ผู้สอน
ความเห็น :    ใช้เป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้เพื่อนำมาบูรณาการในการทำงานอยู่เสมอ งานเขียนของอาจารย์ทุกเรื่องล้วนมีคุณค่าครับ และขออนุญาตเข้าเยี่ยมชมบ่อยๆครับ

 ชื่อ :    ชัยวัฒน์ สิงห์นนท์   chaiwat113@msn.com
ทราบเว็บนี้จาก :    อาจารย์ผู้สอน
ความเห็น :    มีข้อมูลทางวิชาการดีๆ มานำเสนอตลอดครับเป็นแหล่งความรู้ที่ดีมากครับ เหมาะกับยุคไอทีครับ

 ชื่อ :    EmpireofNick   hermelin@gmx.net
ทราบเว็บนี้จาก :    EmpireofNick
ความเห็น :    EmpireofNick
จำนวน :  380 ข้อความ  ,ขณะนี้อยู่หน้าที่  49 จากทั้งหมด  76 หน้า 
[หน้าแรก] [ย้อนกลับ] [หน้าต่อไป] [หน้าสุดท้าย]
  หน้า | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 |