สมุดเยี่ยมชม ( Sign GuestBook )

<< หน้าแรก  | เซ็นสมุดเยี่ยม >>


 ชื่อ :    ณฐวรรณ   flex7mba@yahoo.com
ทราบเว็บนี้จาก :    google.com
ความเห็น :    เข้ามาอ่าน E-Books :พฤติกรรมองค์การ
(Organizational Behavior) ของอาจารย์
อ่านเข้าใจง่าย และสามารถนำไปใช้ประกอบการเขียนรายงาน ได้ความรู้มากค่ะ ขอบคุณมากนะคะ

 ชื่อ :    ขวัญจิรา รุ่งทิพย์ธนกิจ   krungtiptanakij@yahoo.com
ทราบเว็บนี้จาก :    การเรียนปริญญาโท
ความเห็น :    ขอความกรุณาอาจารย์ช่วยลงข้อความวิชาการในห้วข้อเรื่องภาวะผู้นำในการตัดสินใจที่ใช้ในการบริหารงานในสถานศึกษาด้วยคะ เพื่อหนุจะได้นำไปประกอบในการเรียนวิชาค้นคว้าาอิสระ

 ชื่อ :    นายศิริโชค ต๊ะผัด   siricoce@yahoo.com
ทราบเว็บนี้จาก :    การศึกษาต่อ ป.โท
ความเห็น :    ผมได้รับความรู้ด้านภาวะผู้นำมากเมื่อได้เข้ามาอ่าน ผมขอความกรุณาท่าน รศ.สุเทพ กรุณานำบทความเกี่ยวกับ มูลเหตุแห่งการปฏิรูปการศึกษาไทยขึ้นเวบด้วยดครับ กราบขอบคุณเป็นอย่างสูง

 ชื่อ :    จีรศักดิ์ ภู่โต   aemayura@hotmail.com
ทราบเว็บนี้จาก :    Google.com
ความเห็น :     ผมขออนุญาตนำข้อความทางวิชาการของอาจารย์ไปอ้างอิงในการทำวิทยานิพนธ์ ในหัวข้อเกี่ยวกับ ภาวะผู้นำ
ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง Web ของอาจารย์มีประโยชน์มาก

 ชื่อ :    ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัลยากร น้อยพญา   ammy_fifa@yahoo.com
ทราบเว็บนี้จาก :    ค้นหาข้อมูลขณะเรียนภาคเรียนที่หนึ่ง
ความเห็น :    ได้นำไปใช้ในการทำงานและเป็นข้อมูลในการศึกษาค้นคว้าอิสระรวมทั้งขณะนี้ได้เรียนวิชานี้กับอาจารย์คะ
จำนวน :  493 ข้อความ  ,ขณะนี้อยู่หน้าที่  37 จากทั้งหมด  99 หน้า 
[หน้าแรก] [ย้อนกลับ] [หน้าต่อไป] [หน้าสุดท้าย]
  หน้า | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 |