สมุดเยี่ยมชม ( Sign GuestBook )

<< หน้าแรก  | เซ็นสมุดเยี่ยม >>


 ชื่อ :    นางสาวมัณทนา เสมอจิตต์   Mantana224@hotmail.com
ทราบเว็บนี้จาก :    การคันคว้าที่อาจารย์สอน
ความเห็น :    ได้เข้าwedต่างๆตามคำแนะนำของอาจารย์และได้รับความรู้ดีคะ
ขอขอบพระคุณอาจารย์มากคะ

 ชื่อ :    เสมือน สายศร   samuan@chaiyo.com
ทราบเว็บนี้จาก :    อาจารย์แนะนำ
ความเห็น :    แหล่งเรียนรู้ที่ทรงคุณค่าทางการศึกษา สำหรับผู้บริหารยุคใหม่ ทันสมัย ทันเหตุการณ์

 ชื่อ :    นางสังวาลย์ ชมภูพงษ์   meaw_97@yahoo.com
ทราบเว็บนี้จาก :    อาจารย์บอกให้เข้าไปดู
ความเห็น :    ขอขอบพระคุณ รศ.สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์ที่ได้ให้ความรู้ในการเข้าดูความรู้ในอินเตอร์เนต

 ชื่อ :    นางจินตนา ไชยซาววงค์   chin_ chaisowvonge@hotmail.com
ทราบเว็บนี้จาก :    อาจารย์
ความเห็น :    ตอนนี้เข้าเว็ปได้แล้วคะ ได้เลือกไว้แล้ว จำนวน 10 หัวข้อ แต่ต้องอ่านหนังสือมากๆคะ

 ชื่อ :    ว่าที่ร.ต.อานนท์ หล้าหนัก    anon257ht@hotmail.com
ทราบเว็บนี้จาก :    อาจารย์ผู้สอน
ความเห็น :    ผมเข้ามาหาการบ้านที่อาจารย์มอบหมายครับ
ขอขอบคุณอาจารย์ที่กรุณาสร้างโลกแห่งการเรียนรู้เพื่อลูกศิษย์และผู้ที่สนใจ....เป็นวิทยาทานล้ำค่า
จำนวน :  457 ข้อความ  ,ขณะนี้อยู่หน้าที่  48 จากทั้งหมด  92 หน้า 
[หน้าแรก] [ย้อนกลับ] [หน้าต่อไป] [หน้าสุดท้าย]
  หน้า | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 |