สมุดเยี่ยมชม ( Sign GuestBook )

<< หน้าแรก  | เซ็นสมุดเยี่ยม >>


 ชื่อ :    ประวีณ มโนมัธย์   praween_m@yahoo.com
ทราบเว็บนี้จาก :    การ Search ข้อมูลจาก Webเพื่อทำรายงาน
ความเห็น :    ผมขออนุญาตนำบทความของอาจารย์ที่มีเนื้อหาสาระตรงกับหัวข้อที่ผมต้องใช้ในการศึกษา ไปอ้างอิงในการทำรายงานครับ
ขอขอบพระคุณอาจารย์อย่างสูงครับ ที่ให้ Information ที่ดีที่สุดกับผม

 ชื่อ :    สุนทร แซ่อึ่ง   s3910293@lycos.com
ทราบเว็บนี้จาก :    Google.com
ความเห็น :    บทความของอาจารย์มีประโยชน์มากเลยครับ อาจารย์มีความเปิดกว้างในเรื่องของเนื้อหา สำหรับการนำบทความไปใช้งานทั้งหมดหรือบางส่วนนั้น ผมจะอ้างอิงถึงอาจารย์ให้ครบถ้วนที่สุดครับ ขอบคุณมากครับ

 ชื่อ :    จินตนา ไชยซาววงค์   chin_chaisowvonge@hotmail.com
ทราบเว็บนี้จาก :    อาจารย์
ความเห็น :    คิดถึงอาจารย์ อาจารย์คงสบายดีนะคะ คงกลับมาสอนในภาคเรียนต่อไป ยิ่งเรียนยิ่งเห็นคุณค่าภาวะผู้นำ ที่เป็นทฤษฎีที่ไม่มีวันตาย

 ชื่อ :    วิธัญญา วัณโณ   vitanya_v@yahoo.com
ทราบเว็บนี้จาก :    search engine
ความเห็น :    ขอขอบคุณมากค่ะ ตำราของท่านมีประโยชน์มาก อยากให้อาจารย์ทุกๆคนใจกว้างอย่างท่าน

 ชื่อ :    นางสาวมัณทนา เสมอจิตต์   Mantana224@hotmail.com
ทราบเว็บนี้จาก :    อาจารย์แนะนำ
ความเห็น :    ได้อ่านLeadership#8:แล้วคิดว่าให้ควมรู้เพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมคะ
ขอขอบพระคุณอาจารย์มากๆคะ
จำนวน :  457 ข้อความ  ,ขณะนี้อยู่หน้าที่  45 จากทั้งหมด  92 หน้า 
[หน้าแรก] [ย้อนกลับ] [หน้าต่อไป] [หน้าสุดท้าย]
  หน้า | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 |