สมุดเยี่ยมชม ( Sign GuestBook )

<< หน้าแรก  | เซ็นสมุดเยี่ยม >>


 ชื่อ :    จินตนา ไชยซาววงค์   chin_chaisowvonge@hotmail.com
ทราบเว็บนี้จาก :    อาจารย์
ความเห็น :    คิดถึงอาจารย์ อาจารย์คงสบายดีนะคะ คงกลับมาสอนในภาคเรียนต่อไป ยิ่งเรียนยิ่งเห็นคุณค่าภาวะผู้นำ ที่เป็นทฤษฎีที่ไม่มีวันตาย

 ชื่อ :    วิธัญญา วัณโณ   vitanya_v@yahoo.com
ทราบเว็บนี้จาก :    search engine
ความเห็น :    ขอขอบคุณมากค่ะ ตำราของท่านมีประโยชน์มาก อยากให้อาจารย์ทุกๆคนใจกว้างอย่างท่าน

 ชื่อ :    นางสาวมัณทนา เสมอจิตต์   Mantana224@hotmail.com
ทราบเว็บนี้จาก :    อาจารย์แนะนำ
ความเห็น :    ได้อ่านLeadership#8:แล้วคิดว่าให้ควมรู้เพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมคะ
ขอขอบพระคุณอาจารย์มากๆคะ

 ชื่อ :    นางนิภา อินทะวงศ์   Intawong.@chaiyo.com
ทราบเว็บนี้จาก :    ท่านอาจารย์ที่เป็นผู้สอน
ความเห็น :    ขอขอบพระคุณท่านอาจรย์ที่ได้จัดแหล่งเรียนรู้ให้กับนักศึกษาและผู้สนใจได้เรียนรู้หาประสบการณ์ให้มีประสบการณ์เพิ่มขึ้นมากมายค่ะ

 ชื่อ :    sub l.t. wasun thamkla   wasun @chaiyo.com
ทราบเว็บนี้จาก :    ท่านอาจารย์เป็นผู้แนะนำประสบการณ์ให้
ความเห็น :    ได้รับประสบการณ์มากมายจากการศึกษาในห้องสมุดแห่งนี้
ขอขอบพระคุณท่านอ่านเป็นอย่างยิ่งครับ
จำนวน :  373 ข้อความ  ,ขณะนี้อยู่หน้าที่  45 จากทั้งหมด  75 หน้า 
[หน้าแรก] [ย้อนกลับ] [หน้าต่อไป] [หน้าสุดท้าย]
  หน้า | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 |