สมุดเยี่ยมชม ( Sign GuestBook )

<< หน้าแรก  | เซ็นสมุดเยี่ยม >>


 ชื่อ :    นายศิริโชค ต๊ะผัด   siricoce@yahoo.com
ทราบเว็บนี้จาก :    การศึกษาต่อ ป.โท
ความเห็น :    ผมได้รับความรู้ด้านภาวะผู้นำมากเมื่อได้เข้ามาอ่าน ผมขอความกรุณาท่าน รศ.สุเทพ กรุณานำบทความเกี่ยวกับ มูลเหตุแห่งการปฏิรูปการศึกษาไทยขึ้นเวบด้วยดครับ กราบขอบคุณเป็นอย่างสูง

 ชื่อ :    จีรศักดิ์ ภู่โต   aemayura@hotmail.com
ทราบเว็บนี้จาก :    Google.com
ความเห็น :     ผมขออนุญาตนำข้อความทางวิชาการของอาจารย์ไปอ้างอิงในการทำวิทยานิพนธ์ ในหัวข้อเกี่ยวกับ ภาวะผู้นำ
ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง Web ของอาจารย์มีประโยชน์มาก

 ชื่อ :    ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัลยากร น้อยพญา   ammy_fifa@yahoo.com
ทราบเว็บนี้จาก :    ค้นหาข้อมูลขณะเรียนภาคเรียนที่หนึ่ง
ความเห็น :    ได้นำไปใช้ในการทำงานและเป็นข้อมูลในการศึกษาค้นคว้าอิสระรวมทั้งขณะนี้ได้เรียนวิชานี้กับอาจารย์คะ

 ชื่อ :    นายด้วง   doung1@hotmail.com
ทราบเว็บนี้จาก :    การสืบค้นทางเวบส์
ความเห็น :    อ.สร้างเวบนี้มีประโยชน์ต่อองค์กรอื่นๆ และผู้ใฝ่รู้ใฝ่ศึกษาทั้งหลายอย่างยิ่งยวด ขอให้อานิสงฆ์นี้ดลบัดาลให้ อ.มีความสุขปราศจากโรคภัยทั้งหลายทั้งปวงด้วยครับ

 ชื่อ :    ภาคภูมิ ชุนงาม   pakpoom.chunngarm@th.standardchartered.com
ทราบเว็บนี้จาก :    เพื่อน
ความเห็น :    ขอขอบพระคุณอาจารย์ ในการทำ web นี้ ทำให้ผมได้มีข้อมูลในการทำรายงาน และได้ทำความเข้าใจในการเป็นหัวหน้าคน เพื่อการปรับตัวต่อไป

ขอบพระคุณมากๆครับ
จำนวน :  307 ข้อความ  ,ขณะนี้อยู่หน้าที่  32 จากทั้งหมด  62 หน้า 
[หน้าแรก] [ย้อนกลับ] [หน้าต่อไป] [หน้าสุดท้าย]
  หน้า | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 |