สมุดเยี่ยมชม ( Sign GuestBook )

<< หน้าแรก  | เซ็นสมุดเยี่ยม >>


 ชื่อ :    นายธัชกร ธนาวุฒิพรกุล   tatchakorn3759@gmail.com
ทราบเว็บนี้จาก :    การสืบค้นข้อมูลจาก Google
ความเห็น :    เป็นเว็ปที่มีประโยชน์มาก เพราะกำลังเรียนบริหารการศึกษา ข้อมูลต่าง ๆ จึงเป็นคุณอนันต์ต่อการค้นคว้า แก่ผู้สนใจ ขอขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้ที่มอบสิ่งดี ๆ มาให้

 ชื่อ :    ฐิฏรฐาว์ ศรีจันทร์เวียง   thiratha.ratha@hotmail.com
ทราบเว็บนี้จาก :    การเข้ารับฟังการบรรยายของอาจารย์ ที่ ม.ราชภัฎอุดรธานี
ความเห็น :    เว็บไชต์ของอาจารย์เป็นแหล่งข้อมูลวิชาการที่ดีเยี่ยมคะ ขอบพระคุณท่านอาจารย์ที่มีแต่สิ่งดีดี ให้ศิษยานุศิษย์

 ชื่อ :    ระวิวรรณ บุญสม   nongnong9992009@hotmail.com
ทราบเว็บนี้จาก :    ป้อนข้อมูลผ่านกูเกิ้ลค่ะ
ความเห็น :    ขอบคุณมาก ถึงมากที่สุดค่ะ กำลังศึกษาสาขาบริหารการศึกษา ปริญญาโทค่ะ ข้อมูลที่อาจารย์ลงให้ เป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับทุก ๆ คนที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการศึกษาค่ะ

 ชื่อ :    เยาวเรศ รัตนะ   youwarad@hotmail.com
ทราบเว็บนี้จาก :    google
ความเห็น :    ขอบคุณอาจารย์มากค่ะ ดิฉันได้อ่านบทความของท่านอาจารย์ จากใบงานที่อาจารย์จากม.อุตรดิถ์ให้ศึกษา จึงเข้าไปค้นคว้าเพิ่มเติม โชคดีพบ web อาจารย์ มีเรื่องดีน่าอ่านและเป็นประโยชน์มากค่ะ

 ชื่อ :    นพมาศ บัววิชัยศิลป์   noppamass_b@hotmail.com
ทราบเว็บนี้จาก :    www.google.go.th
ความเห็น :    ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์และผู้เกี่ยวข้องในการจัดทำ websit นี่เป็นอย่างสูง ดิฉันได้รับข้อมูล ข้อคิดดีดี เป็นวิทยาทานอันยิ่งใหญ่ๆจริงๆค่ะ
จำนวน :  373 ข้อความ  ,ขณะนี้อยู่หน้าที่  23 จากทั้งหมด  75 หน้า 
[หน้าแรก] [ย้อนกลับ] [หน้าต่อไป] [หน้าสุดท้าย]
  หน้า | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 |