สมุดเยี่ยมชม ( Sign GuestBook )

<< หน้าแรก  | เซ็นสมุดเยี่ยม >>


 ชื่อ :    Chuchai Chailungka   chu2499@yahoo.com
ทราบเว็บนี้จาก :    ท่านอาจารย์
ความเห็น :    สวัสดีปีใหม่ครับอาจารย์ ขออำนาจคุณพระศรึรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายดลบันดาลให้ท่านมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง มีพลังกาย พลังใจ และมีทรัพย์เพิ่มทวี มีความรู้มาก ๆ ลูกศิษย์จะได้ศึกษาหาความรู้จากท่านซึ่งเปรียบเสมือนห้องสมุดแห่งนี้

 ชื่อ :    พิมพรรณ คูสุวรรณ   phim50@hotmail.com
ทราบเว็บนี้จาก :    อาจารย์สุเทพ
ความเห็น :    หนูขอแสดงความคิดเห็นอีกครั้ง หนูได้แหล่งเรียนรู้ที่ดีจากเวบไซต์โดยเฉพาะเรื่องภาวะผู้นำและสามารถนำความรู้นี้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง หนูขอเป็นกำลังใจให้งานของท่านอาจารย์บรรลุเป้าหมายที่ท่านหวังไว้ ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูง

 ชื่อ :    ไพทิพย์ โกทัน   Phaitip@yahoo.com
ทราบเว็บนี้จาก :    การเรียนวิชาภาวะผู้นำกับท่านอ.สุเทพ
ความเห็น :    บทความใน Wep มีบทความเกี่ยวกับผู้นำที่หลากหลาย มีประโยชน์มาก ถึงแม้จะไม่ได้เป็นผู้บริหารก็สามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการทำงานและพัฒนาตัวเองให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุกต์ปัจจุบัน และขอเป็นกำลังใจให้ท่านอ. เขียนบทความเกี่ยวกับผู้นำต่อไปคะ

 ชื่อ :    tatsanee   tjunadung@hotmail.com
ทราบเว็บนี้จาก :    ค้นหาเอง
ความเห็น :    สนใจการทำวิทยานิพนธ์เรื่องตัวชี้วัดภาวะผู้นำที่มีประสิทธิผลของหัวหอผู้ป่วย กำลังค้นหาข้อมูลคะ หากมีแหล่งแนะนำจักขอบพระคุรมากคะ อ่านเนื้อหาแล้วในบทที่8 เข้าใจขึ้นมากคะ แล้วจะนำแนวทางไปในการวิเคราะงาน

 ชื่อ :    สราวุธ พรมเทพ   f-promtep@thaimail.com
ทราบเว็บนี้จาก :    การแนะนำจากอาจารย์ผู้สอน"ภาวะผู้นำ"
ความเห็น :    ขอขอบคุณ ท่านอาจารย์สุเทพ พงษ์ศรีวัฒน์ เป็นอย่างสูงที่ได้จัดทำ Wab นี้ขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจในเรื่องต่างๆภายในนี้ จะได้นำไปศึกษาและค้นคว้าต่อไป กระผมหวังว่า ท่านอาจารย์จะค้นหา แสวงหาข้อมูล"เด็ดๆ"มาให้พวกเราติดตามต่อๆไป...ด้วยความเคารพ...
จำนวน :  373 ข้อความ  ,ขณะนี้อยู่หน้าที่  52 จากทั้งหมด  75 หน้า 
[หน้าแรก] [ย้อนกลับ] [หน้าต่อไป] [หน้าสุดท้าย]
  หน้า | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 |