สมุดเยี่ยมชม ( Sign GuestBook )

<< หน้าแรก  | เซ็นสมุดเยี่ยม >>


 ชื่อ :    ธิติมา   fan_makoto@hotmail.com
ทราบเว็บนี้จาก :    www.google.co.th
ความเห็น :    สวัสดีอาจารย์ค่ะ ดิฉันเพิ่งเค้ามาชมทางเว็บไซต์เป็นครั้งแรก ที่ผ่านมาเคยอ่านหนังสือที่อาจารย์เขียน คือ ภาวะผู้นำ ทฤษฎีและปฎิบัติ:ศาสตร์สู่ความเป็นผู้นำที่สมบูรณ์ เลยอยากให้อาจารย์อธิบาย ขั้นตอนการเรียนรู้เพื่อเป็นผู้นำ(ประมาณ หน้าที่15ค่ะ) พร้อมยกตัวอย่างประกอบได้ไหมคะ ถ้าได้ขอความกรุณาตอบกลับมาทาง email ข้างบนด้วยค่ะ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ

 ชื่อ :    คฑาวุธ แสงศรีจันทร์   vutdy_dekza@hotmail.com
ทราบเว็บนี้จาก :    ค้นหาเองครับ
ความเห็น :    ข้อมูลทางเว็บนี้สามารถให้ความกับผมได้มากเลยครับขอบคุณอาจารย์นะครับที่ทำเว็ยนี้ขึ้นมาผมชอบตรงที่เรียนรู้กับทักษิณ ชนวัตร ในด้านผู้นำในความคิดผมผมอยากจะเป็นเหมือนทักษิณมากเลยครับแต่ผมเป็นคนที่เรียนไม่เก่งครับแต่ก็มีความรูพอไปได้แต่ตอนนี้ท งสังคมจะไปสมัครงานที่ไหนดูแต่เกรดบางคนเกรดดีก็ไม่สามารถสู่คนที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดีต่อองค์กรณ์นั้นได้

 ชื่อ :    เขมณัฏฐ์ สุภากาศ   kutop1234@hotmail.com
ทราบเว็บนี้จาก :    ทราบเองจากการสืบค้น
ความเห็น :    เรียน รศ.ดร. สุเทพ

มีงานวิจัยระดับปริญญาเอก ปี 51 ศึกษาพบว่า ภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนนั้น จะส่งผ่านวัฒนธรรมองค์การ ใคร่รบกวนท่านแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ จะเป็นพระคุณยิ่ง
เขมณัฏฐ์ สุภากาศ

 ชื่อ :    taweesak kaewyuan   taweesak2524@hotmail.com
ทราบเว็บนี้จาก :    http://suthep.ricr.ac.th/
ความเห็น :    ขอแสดงความชื่นชม คณะท่านผู้สร้างคลังแห่งความรู้นี้ อย่างยิ่งครับ ข้อมูลในเวปนี้มีประโยชน์อย่างมากต่อการศึกษาของกระผม
ขอให้กำลังใจคณะท่านผู้มีส่วนรับผิดชอบทุกๆท่านผู้เปรียบเสมือนขุมปัญญาแห่งสังคมไทย ได้มีแรงกายแรงใจเดินหน้าการเผยแผ่ความรู้ใรเชิงรุกอย่างนี้สืบไป

 ชื่อ :    นายรังสรรค์ สุทารัมย์   rungsun.103@hotmail.com
ทราบเว็บนี้จาก :    หนังสือการพัฒนาความเป็นผู้นำของอาจารย์
ความเห็น :    อยากให้อาจารย์ลงเรื่องเกี่ยวกับภาวะผู้นำให้มาก ๆ ผมกำลังเรียนสาขาวิชาเอกภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา โดยเฉพาะวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโท-เอกเกี่ยวกับภาวะผูนำทั้งไทยและต่างประเทศ ตรงบทคัดย่อวิทยานิพนธ์เปิดไม่ได้
จำนวน :  493 ข้อความ  ,ขณะนี้อยู่หน้าที่  57 จากทั้งหมด  99 หน้า 
[หน้าแรก] [ย้อนกลับ] [หน้าต่อไป] [หน้าสุดท้าย]
  หน้า | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 |