สมุดเยี่ยมชม ( Sign GuestBook )

<< หน้าแรก  | เซ็นสมุดเยี่ยม >>


 ชื่อ :    ดิเรก วันมี   derek_wanmee@hotmail.com
ทราบเว็บนี้จาก :    เรียนกับท่านอาจารย์และinternet
ความเห็น :    เป็นบทความทันสมัยเหมาะสมกับโลกของการศึกษาในปัจจุบันครับ ขอให้อาจารย์มีสุขภาพ สมบูรณ์ แข็งแรง เป็นที่เคารพรัก ของลูกศิษย์ทุก ๆ คนครับ

 ชื่อ :    ณัฏปภัสร์   choppernat@hotmail.com
ทราบเว็บนี้จาก :    google
ความเห็น :    เป็นแหล่งความรู้ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดีมากครับ

 ชื่อ :    ธนสกร นักกล้า   tangent38@hotmail.com
ทราบเว็บนี้จาก :    บทความที่เผยแพร่ ใน internet
ความเห็น :    ชื่น ชม ท่าน ตั้งแต่ เป็นอธิการราชภัฏเชียงราย แล้วหละครับ ขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรง พลานามัยสมบูรณ์ครับ

 ชื่อ :    นางสาวนิศารัตน์ สิบหมื่นอาด   mayumi9@chaiyo.com
ทราบเว็บนี้จาก :    google
ความเห็น :    อาจารย์คือต้นแบบที่ดีแก่ลูกศิษย์และคนทั่วไป เวปไซด์นี้มีประโยชน์มากค่ะ ยังไงก็ขอให้อาจารย์มีสุขภาพแข็งแรง เป็นแบบอย่างที่ดีต่อไปนะคะ

 ชื่อ :    ปัทฐานันท์ จันทรพิมพ์   noypad7@hotmail.co.th
ทราบเว็บนี้จาก :    รศ.สุเทพ
ความเห็น :    ปาเจรา จริยาโหนติ คุณุตรา นุสาสกา
ขอให้ท่านอาจารย์ สุขภาพแข็งแรง เป็นพระคุณที่สามของลูกศิษย์ทั่วแผ่นดิน
จำนวน :  373 ข้อความ  ,ขณะนี้อยู่หน้าที่  20 จากทั้งหมด  75 หน้า 
[หน้าแรก] [ย้อนกลับ] [หน้าต่อไป] [หน้าสุดท้าย]
  หน้า | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 |