สมุดเยี่ยมชม ( Sign GuestBook )

<< หน้าแรก  | เซ็นสมุดเยี่ยม >>


 ชื่อ :    ปราโมท พลพณะนาวี   irrbr@yahoo.com
ทราบเว็บนี้จาก :    สุ่มจากgoogle
ความเห็น :    ผมสุ่มหาบทความทางวิชาการด้านการบริหาร
และพบเว็ปไซท์ของอาจารย์โดยบังเอิญ ซึ่งผมก็ได้เข้าไปดูตามเว็ปไซท์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ พบความแตกต่างคือ การจัดทำเว็ปของอาจารย์เรียบง่าย ในขณะที่เว็ปของมหาวิทยาลัยต่างๆ มีรูปแบบเป็นมาตรฐานและสวยงาม แต่ความแตกต่างที่ผมกล่าวไว้ตอนต้นคือ คุณค่าเว็ปเรียบง่ายของอาจารย์แม้เรียบง่ายแต่คุณค่านั้นสุดที่จะกล่าวเพราะใครก้สามารถหาความรู้จากเว็ปของอาจารย์ได้ทุกคนเพราะไม่จำกัดว่าต้องเป็นนิสิตที่เรียนกับอาจารย์ ในขณะที่เว็ปอื่นๆ เป็นเพียงเว็ปขยะเว็ปหนึ่งเท่านั้นที่อยู่รกบน WWW เพราะไม่เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปได้ศึกษาหาความรู้ โดยอิสระ แต่ต้องเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยนั้น มีการกำหนดรหัสผ่าน อย่างนี้ ผมว่าเป็นความคิดที่คับแคบมาก ผมจึงได้e-mail ให้พวกนั้นเข้าดูเว็ปของอาจารย์ว่าคุณค่ามันอยู่ตรงไหน หนังสือเป็นเล่มก็เปิดให้ load ไปศึกษากัน การกระทำของอาจารย์ประเสริฐที่สุดสมความเป็นครูจริงๆครับ

 ชื่อ :    นายชูชัย ไชยลังกา   chu2499@yahoo.com
ทราบเว็บนี้จาก :    รศ.สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์
ความเห็น :    ผมพยายามเข้าเยี่ยมอ่านบทความของอาจารย์ในวันนี้ เข้ายากครับเพราะหลุดบ่อย ผมได้ศึกษาหัวข้อนักบริหารมืออาชีพกับการใช้แนวคิดภาวะผู้นำแบบเปลี่ยนสภาพหรือภาวะผู้นำแบบมุ่งการเปลี่ยน...(ไม่ทราบเปลี่ยนอะไรครับ) มาพัฒนาการบริหารสถานศึกษา

 ชื่อ :    อุดม บุดดี   mongyai01@yahoo.com
ทราบเว็บนี้จาก :    เอกสารของอาจารย์
ความเห็น :    บทความของอาจารย์ได้สร้างองค์ความรู้ใหม่ ทำให้ผู้อ่านมีความรู้ความเข้าใจและเกิดแนวคิด วิสัยทัศน์ที่กว้างไกลในการพัฒนาตนเองและวงการศึกษา ผมขอส่งกำลังใจให้อาจารย์นำเสนอบทความใหม่ๆอย่างนี้ไปตลอดนะครับ

 ชื่อ :    ฉลองธัญลักษณ์ชัยกุล   chalongtunluckchaikul@yahoo.com
ทราบเว็บนี้จาก :    เอกสารของท่านอาจารย์
ความเห็น :    ผมดีใจมากครับที่ได้เรียนวิชานี้กับท่านอาจารย์ผมได้รับความรู้สิ่งแปลกใหม่มากมายจากท่านอาจารย์และผมได้นำความรู้ที่ได้มาใช้กับการทำงานของผมด้วย
หนาวแล้วอาจารย์รักษาสุขภาพด้วยนะครับเห็นว่าอาจารย์เดินทางบ่อย
ขอขอบคุณมากครับ

 ชื่อ :    นายเปรมปรีดิ์ หมู่วิเศษ   prempri@csloxinfo.com
ทราบเว็บนี้จาก :    อาจารย์เป็นคนบอกตอนไปบรรยาย
ความเห็น :    ผมอ่านเอกสารของอาจารย์ในหลายๆหัวข้อแล้วดีมากครับ แต่ต้องไปศึกษาที่เอกสารอ้างอิงอีกพอควรเพราะตอนนี้ผมกำลังทำวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของความฉลาดทางอารมณ์ ภาวะผู้นำ และประสิทธิภาพองค์กร ถ้าอาจารย์จะกรุณาให้คำแนะนำจะเป็นพระคุณอย่างสูงครับ ขอให้อาจารย์มีสุขภาพแข็งแรงนะครับ

เปรมปรีดิ์ (นิสิตปริญญาเอก ม.บูรพา)
จำนวน :  373 ข้อความ  ,ขณะนี้อยู่หน้าที่  51 จากทั้งหมด  75 หน้า 
[หน้าแรก] [ย้อนกลับ] [หน้าต่อไป] [หน้าสุดท้าย]
  หน้า | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 |