สมุดเยี่ยมชม ( Sign GuestBook )

<< หน้าแรก  | เซ็นสมุดเยี่ยม >>


 ชื่อ :    เสน่ห์ สีกาวี   sanae 999@chaiyo.com
ทราบเว็บนี้จาก :    การค้นหาเอง
ความเห็น :    ได้เนื้อหาเป็นที่พอใจ และก็ขอให้ทำต่อ ๆ ไป ผมได้นำเอาเนื้อหานี้ไปทำการวิเคราะห์ ในบทความซึ่งท่านอาจารย์ได้ให้ทำงานระดับบัณฑิตศึกษา นะครับ

 ชื่อ :    ผ่องศรี ธนกุลพรรณ   pongsri@ricr.ac.th
ทราบเว็บนี้จาก :    ท่านค่ะ
ความเห็น :    สวัสดีค่ะ
หนูผ่องศรีค่ะ

 ชื่อ :    สุรินทร์ มะโนคำ   Surin mano@thaimail.com
ทราบเว็บนี้จาก :    การเรียนกับอาจารย์
ความเห็น :    ขอบคุณอาจารย์มาก ทำให้ผมได้แนวคิดใหม่ๆ ตลอดเวลา(ผมลูกสิย์คนหนึ่ง จากศูนย์ลำพูน)

 ชื่อ :    รศ.สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์   wp2504@yahoo.com
ทราบเว็บนี้จาก :    แผนการเรียน
ความเห็น :    ได้ความรู้จากเว็บอาจารย์มากครับ ขอเป็นแรงใจให้อาจารย์ทำต่อไปตครับ
ประเวศ พรหมเทศ

 ชื่อ :    นายมานะไพร มูลโมกข์   manapai@thaimail.com
ทราบเว็บนี้จาก :    google
ความเห็น :    อาจารย์ให้ความรู้ดีมาก ขอขอบคุณที่ให้ความรู้บางอย่างครับ
จำนวน :  373 ข้อความ  ,ขณะนี้อยู่หน้าที่  42 จากทั้งหมด  75 หน้า 
[หน้าแรก] [ย้อนกลับ] [หน้าต่อไป] [หน้าสุดท้าย]
  หน้า | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 |