สมุดเยี่ยมชม ( Sign GuestBook )

<< หน้าแรก  | เซ็นสมุดเยี่ยม >>


 ชื่อ :    ภาคภูมิ ชุนงาม   pakpoom.chunngarm@th.standardchartered.com
ทราบเว็บนี้จาก :    เพื่อน
ความเห็น :    ขอขอบพระคุณอาจารย์ ในการทำ web นี้ ทำให้ผมได้มีข้อมูลในการทำรายงาน และได้ทำความเข้าใจในการเป็นหัวหน้าคน เพื่อการปรับตัวต่อไป

ขอบพระคุณมากๆครับ

 ชื่อ :    นันทวัน ทับทิมเทศ   mahaphanaran@yahoo.com
ทราบเว็บนี้จาก :    google.com
ความเห็น :    กราบขอบพระคุณอาจารย์มากนะคะ ที่ให้ความรู้สำหรับพวกเรา มีประโยชน์มากคะ ขอให้อาจารย์
สร้างสรรค์งานเพื่อให้เราเป็นที่พึ่งต่อไปนะคะ

 ชื่อ :    วาสนา เทพทองปัน    teptong1@ yahoo.com
ทราบเว็บนี้จาก :    นามบัตรที่ขออาจารย์
ความเห็น :    Wep ของอาจารย์เป็น Wep ที่มีประโยชน์มากค่ะ สามารถนำไปใช้ประกอบการทำ I.S.หลายเรื่อง ขอให้อาจารย์เขียนต่อไปเรื่อยๆนะคะ

 ชื่อ :    chawalit K.   skysliding@hotmail.com
ทราบเว็บนี้จาก :    search from google
ความเห็น :    ผมได้อ่านเรื่องวัฒนธรรมองค์การของอาจารย์และสนใจที่จะศึกษาทำวิจัยเรื่องนี้ ต้องการคำปรึกษาอาจารย์มากครับ ถ้าอาจารย์ยินดีให้คำปรึกษา ขอความกรุณาอาจารย์ตอบกลับทางอีเมล์ด้วยจะเป็นพระคุณยิ่งครับ

 ชื่อ :    สิบเอกประเวศ พรหมเทศ   pw2504@yahoo.com,prawet_pt@yahoo.com
ทราบเว็บนี้จาก :    การแนะนำของท่าน รศ.สุเทพ
ความเห็น :    เว็พของท่านมีประโยชน์มากครับ ได้รับความรู้จากบทความต่างๆมากมาย ขอเป็นแรงใจให้ท่านได้ดำเนินการต่อไปครับ
จำนวน :  457 ข้อความ  ,ขณะนี้อยู่หน้าที่  38 จากทั้งหมด  92 หน้า 
[หน้าแรก] [ย้อนกลับ] [หน้าต่อไป] [หน้าสุดท้าย]
  หน้า | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 |