สมุดเยี่ยมชม ( Sign GuestBook )

<< หน้าแรก  | เซ็นสมุดเยี่ยม >>


 ชื่อ :    นายมานะไพร มูลโมกข์   manapai@thaimail.com
ทราบเว็บนี้จาก :    google
ความเห็น :    อาจารย์ให้ความรู้ดีมาก ขอขอบคุณที่ให้ความรู้บางอย่างครับ

 ชื่อ :    SIRIPORN KANTIJAI   siripayap46@yahoo.com , siripayap03@yahoo.com
ทราบเว็บนี้จาก :    http:ricr.ac.th " Academic articles"
ความเห็น :     "The teaching of wise is a fountain of life"

 ชื่อ :    อดุลย์ คงยืน   Adun.K@thaimail.com
ทราบเว็บนี้จาก :    อาจารย์สุเทพ
ความเห็น :    บทความของอาจารย์มีประโยชน์มากอยากให้อาจารย์นำมาเผยแพร่เพื่อเป็นวิทยาทานเช่นนี้ตลอดไป

 ชื่อ :    พิมพรรณ คูสุวรรณ   phim50@hotmail.com
ทราบเว็บนี้จาก :    อาจารย์สุเทพ
ความเห็น :    หนูได้แหล่งเรียนรู้ที่ดีจากเวบไซต์และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูง

 ชื่อ :    ทองเดิน เผ่าดี   thongdoen@yahoo.com
ทราบเว็บนี้จาก :    อาจารย์สุเทพ
ความเห็น :    บทความด้านภาวะผู้นำของอาจารย์ มีประโยชน์มาก สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการบริหารโรงเรียนได้เป็นอย่างดี โอกาสต่อไปอาจารย์คงจะมีบทความด้านอื่นๆ เผยแพร่เป็นวิทยาทานแก่ผู้สนใจต่อไป ด้วยความเคารพ
จำนวน :  307 ข้อความ  ,ขณะนี้อยู่หน้าที่  38 จากทั้งหมด  62 หน้า 
[หน้าแรก] [ย้อนกลับ] [หน้าต่อไป] [หน้าสุดท้าย]
  หน้า | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 |