สมุดเยี่ยมชม ( Sign GuestBook )

<< หน้าแรก  | เซ็นสมุดเยี่ยม >>


 ชื่อ :    จันทร์เพ็ญ สิทธิตัน   pensitti@hotmail.com
ทราบเว็บนี้จาก :    อาจารย์
ความเห็น :    ลูกศิษย์คนหนึ่งที่ลำพูนยังติดตามและนำบทความของอาจารย์มาปรับใช้ในการทำงาน

 ชื่อ :    วัชร์ชัย   watchai_suwannatrai@hotmail.com
ทราบเว็บนี้จาก :    google
ความเห็น :    บทความของท่านอาจารย์ มีประโยชน์กับผู้เรียนด้านภาวะผู้นำเป็นอย่างมาก

 ชื่อ :    บัวครอง ดวงแก้ว   broukong@yahoo.c0m
ทราบเว็บนี้จาก :    internet
ความเห็น :    เข้าศึกษาเรื่องการเป็นผู้นำ เพื่อนำไปใช้ในการทำงาน

 ชื่อ :    asdfsadf   asdf@sdf.df
ทราบเว็บนี้จาก :    asdfasdf
ความเห็น :    [url=http://www.yongsfy.cn/]英语翻译[/url]

 ชื่อ :    aasfd   asdf@sdf.df
ทราบเว็บนี้จาก :    asdfsadf
ความเห็น :    <a href=http://www.yongsfy.cn/>英文翻译公司</a>
จำนวน :  373 ข้อความ  ,ขณะนี้อยู่หน้าที่  26 จากทั้งหมด  75 หน้า 
[หน้าแรก] [ย้อนกลับ] [หน้าต่อไป] [หน้าสุดท้าย]
  หน้า | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 |