สมุดเยี่ยมชม ( Sign GuestBook )

<< หน้าแรก  | เซ็นสมุดเยี่ยม >>


 ชื่อ :    นายสุพล ปาลีกุย   supol_kpl@hotmail.com
ทราบเว็บนี้จาก :    อาจารย์
ความเห็น :    ได้เข้าชมเว็บของอาจารย์ แล้ว ดีมาก ๆ เลยครับผม

 ชื่อ :    Prasert jinagarg   jinagart.pr@chaiyo.com
ทราบเว็บนี้จาก :    การเรียนปริญาโท ที่ศูนย์ลำพูน
ความเห็น :    งานของอาจารย์มีประโยชน์มากสำหรับนักบริหารที่ต้องการค้นคว้าเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีต่อองค์กร

 ชื่อ :    ปกรณ์กิตติ์ ม่วงปรสิทธิ์   p_muangprasit@hotmail.com
ทราบเว็บนี้จาก :    อาจารย์แนะนำ
ความเห็น :    เรียนอาจารย์สุเทพ อยากให้เวปของอาจารย์รวบรวมหลักและทฤษฏีของการบริหารไว้เพื่อจะเป็นประโยชน์ในหารหาข้อมูล

 ชื่อ :    นุดา นามแก้ว   nudanamkaew@thaimail.com
ทราบเว็บนี้จาก :    อาจารย์แนะนำ
ความเห็น :    เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทรงคุณค่ามหาศาลกราบขอบพระคุณอาจารย์ที่กรุณาแนะนำ

 ชื่อ :    ดวงเดือน พุกจอน   g45800016@nu.ac.th
ทราบเว็บนี้จาก :    การสืบค้นตามหัวข้อที่สนใจศึกษา
ความเห็น :    เป็นลูกศิษย์อาจารย์ตั้งแต่สมัยอยู่วิทยาลัยครูเชียงใหม่ บัดนี้ยังติดตามงานเขียน ผลงานวิชาการของอาจารย์มาตามลำดับ
ด้วยความเคารพอย่างสูง
จำนวน :  493 ข้อความ  ,ขณะนี้อยู่หน้าที่  47 จากทั้งหมด  99 หน้า 
[หน้าแรก] [ย้อนกลับ] [หน้าต่อไป] [หน้าสุดท้าย]
  หน้า | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 |