สมุดเยี่ยมชม ( Sign GuestBook )

<< หน้าแรก  | เซ็นสมุดเยี่ยม >>


 ชื่อ :    พระครูนิวิฐวิริยคุณ   ืnivit.po@chaiyo.com
ทราบเว็บนี้จาก :    อาจารย์ รศ.สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์
ความเห็น :     เรียนกับอาจารย์สนุกดีและเป็นกันเอง
แต่ตอนนี้ลูกศิษย์มีปัญหาเกี่ยวกับการแปลข้อความใน Leadership Quotes เช่น
ของแมกซ์เวล กล่าวว่า
1.การพิสูจน์ตำแหน่งผู้นำถูกค้นพบโดยผู้ติดตาม
2.สัญชาตญาณของผู้นำอย่างไรที่จะดูสถานการณ์และรู้บทบาทของตน


 ชื่อ :    Chuchai Chailungka   chu2499@yahoo.com
ทราบเว็บนี้จาก :    ท่านอาจารย์
ความเห็น :    สวัสดีปีใหม่ครับอาจารย์ ขออำนาจคุณพระศรึรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายดลบันดาลให้ท่านมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง มีพลังกาย พลังใจ และมีทรัพย์เพิ่มทวี มีความรู้มาก ๆ ลูกศิษย์จะได้ศึกษาหาความรู้จากท่านซึ่งเปรียบเสมือนห้องสมุดแห่งนี้

 ชื่อ :    นารีรัตน์ นุโยค   mail2took@yahoo.com
ทราบเว็บนี้จาก :    google
ความเห็น :    เข้ามาค้นคว้าหาบทความวิชาการเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การ ได้ความรู้มากค่ะ สามารถใช้ไปประกอบการทำรายงานได้ แต่ขาดบทคัดย่อของบทความ จึงไม่มีหลักฐานอ้างอิงไว้ใช้บอกวัตถุประสงค์ของบทความ ขอบพระคุณท่าน รศ.สุเทพมากค่ะที่จัดทำองค์ความรู้เหล่านี้ไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาต่อ
นักศึกษา ป.โท นิด้า พค.34

 ชื่อ :    ...   wanvisar@hotmail.com
ทราบเว็บนี้จาก :    www.google.com
ความเห็น :    พอดีตอนนี้อยู่ต่างประเทศนะคะ (1 ปี) และไม่ได้เอาหนังสือติดตัวมาเลยสักเล่ม กลับไปต้องไปทำ IS วิชา Organization Behavior พอดีได้ search หาเนื้อหาที่เกี่ยวกับวิชาที่จะทำ มาได้เจอเวปนี้ ขออนุญาตเซฟไว้อ่านเพื่อเป็นความรู้ไว้ทำ IS ส่งอาจารย์นะคะ เวปนี้ดีมากๆ เลยคะ ให้ความรู้แก่ผู้ต้องการศึกษาเป็นอย่างดีคะ

 ชื่อ :    จินตนา ไชย :าววงค์   chin_chaisowvonge@hotmail.com
ทราบเว็บนี้จาก :    อาจารย์ผู้สอน
ความเห็น :    จากการได้ศึกษา E-Book:.ในเนื่อหาแต่ละบท,ทำให้เกิดความเข้าใจในเรื่องพฤติกรรมในองค์การเข้าใจดียิ่งขึ้น ประกอบกับ บทความทางวิชาการ"ผู้นำ คือ ผู้ที่คนอื่นอยากเดินตาม" ยิ่งทำให้เกิดความเข้าใจในความเป็นผู้นำและตัดสินใจในการปฏิบัติงงานและเป็นผู้ตามอย่างไรและอ่านหนังสือภาวะผู้นำที่อาจารย์แนะนำให้อ่านเป็นประโยชน์มากสำหรับนำไปใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งเป็นเป้าหมายที่ต้องการว่าผู้นำนั้นเขาทำอะไรกันรู้สึกว่าชอบหนังสือที่อ่านเหล่านี้มาก ซึ่งแต่เดิมอ่านหนังสือเล่มไหนก็ไม่เป็นที่พอใจไม่ตรงเป้าหมาย ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ได้ชี้แนะสามารถพฤติกรรมจากการไม่อ่านหนังสือมาเป็นคนอ่นหนังสือแล้วพฤติกรรมก็เปลี่ยนไปมองโลกอีกไกลมีวิสัยทัศน์ทีกว้างไกล ขอบคุณค่ะ
จำนวน :  307 ข้อความ  ,ขณะนี้อยู่หน้าที่  47 จากทั้งหมด  62 หน้า 
[หน้าแรก] [ย้อนกลับ] [หน้าต่อไป] [หน้าสุดท้าย]
  หน้า | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 |