สมุดเยี่ยมชม ( Sign GuestBook )

<< หน้าแรก  | เซ็นสมุดเยี่ยม >>


 ชื่อ :    สมพงษ์ ศิริกัน   SP_2510@hotmail.com
ทราบเว็บนี้จาก :    เรียนกับอาจารย์
ความเห็น :    อาจารย์ครับกระผมจบแล้วครับผมเรียนกับอาจารย์ได้ความรู้เยอะเลยครับขอขอบพระคุณอาจารย์มากครับ

 ชื่อ :    ปกรณ์กิตติ์ ม่วงประสิทธิ์   p_muangprasit@hotmail.com
ทราบเว็บนี้จาก :    เรียนป.โทและป.เอกกับอาจารย์
ความเห็น :    ได้รับความรู้มากมายจากอาจารย์

 ชื่อ :    samuan   samuan1283@yahoo.ac.th
ทราบเว็บนี้จาก :    ศิษย์
ความเห็น :    แหล่งเรียนรู้ที่ทรงคุณค่าทางการศึกษา สำหรับผู้บริหารยุคใหม่ ทันสมัย ทันเหตุการณ์

 ชื่อ :    รังสรรค์ สุทารัมย์   rungsun.103@hotmail.com
ทราบเว็บนี้จาก :    google
ความเห็น :    บอก อีเมล์ ผิด ขออภัย

 ชื่อ :    รังสรรค์ สุทารัมย์   rungsun.102@hotmail.com
ทราบเว็บนี้จาก :    google
ความเห็น :    บทคัดย่อวิทยานิพนธ์โหลดไม่ได้ อยากให้อาจารย์นำเสนอองค์ความรู้เรื่องเกี่ยวกับภาวะผู้นำทางการศึกษา กำลังเรียนสาขาภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา มีเอกสาร ตำราเกี่ยวกับภาวะผู้นำกรุณานำลงด้วย
จำนวน :  373 ข้อความ  ,ขณะนี้อยู่หน้าที่  27 จากทั้งหมด  75 หน้า 
[หน้าแรก] [ย้อนกลับ] [หน้าต่อไป] [หน้าสุดท้าย]
  หน้า | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 |