สมุดเยี่ยมชม ( Sign GuestBook )

<< หน้าแรก  | เซ็นสมุดเยี่ยม >>


 ชื่อ :    ชูชัย ไชยลังกา   chu2499 @Yahoo.com
ทราบเว็บนี้จาก :    รศ.สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์
ความเห็น :    เป็นห่วงอาจารย์ที่ต้องเดินทางกลับอย่างเร่งรีบ ผมได้เข้าเยี่ยม web ของอาจารย์ได้ประโยชน์และแนวคิดที่ดีมากมาย ผมจะนำไปใช้ทั้งทางการศึกษา การพัฒนาตนเองและองค์กรให้ดียิ่งขึ้นต่อไปครับ

 ชื่อ :    วสิษฐ์ พรหมบุตร   wpromburt@yahoo.com
ทราบเว็บนี้จาก :    ค้นหาเอง
ความเห็น :    อาจารย์เยี่ยมมากๆเลยครับได้ใช้ความรู้ที่มีในการสรรค์มสร้างประโยชน์ให้สังคม เผยแพร่ความรู้อย่างเป็นระบบ

 ชื่อ :    อุดมพร ฉิมดี   ีumeedee@yahoo.com
ทราบเว็บนี้จาก :    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความเห็น :    thank you
สำหรับขอมูล

 ชื่อ :    ครูใหญ่   ัีYuttitham@krunmail.com
ทราบเว็บนี้จาก :    ค้นหาเอง
ความเห็น :    ขอขอบพระคุณอาจารย์อย่างสูงที่กรุณาให้ความรู้เป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในวิชาที่เรียนและการปฏิบัติงานในฐานะผู้นำเป็นอย่างยิ่ง หวังว่าท่านอาจารย์จะเขียนบทความต่างๆ ให้ได้ศึกษาอย่างต่อเนื่อง

 ชื่อ :    เสถียร เย็นใจ   Sathain.yen@chaiyo.com
ทราบเว็บนี้จาก :    ท่านอาจารย์สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์
ความเห็น :    ได้รับความรู้จากเวบ ของท่านอาจารย์มาก ได้พยายาม รวบรวมเป็นรูปเล่มเพื่อเก็บไว้ศึกษา
ขอขอบพระคุณในความกรุณา เป็นวิทยาทาน
จำนวน :  307 ข้อความ  ,ขณะนี้อยู่หน้าที่  36 จากทั้งหมด  62 หน้า 
[หน้าแรก] [ย้อนกลับ] [หน้าต่อไป] [หน้าสุดท้าย]
  หน้า | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 |