สมุดเยี่ยมชม ( Sign GuestBook )

<< หน้าแรก  | เซ็นสมุดเยี่ยม >>


 ชื่อ :    สิบเอกประเวศ พรหมเทศ   pw@yahoo.com
ทราบเว็บนี้จาก :    การแนะนำของ รศ.สุเทพ
ความเห็น :    เว็พของท่านมีสาระและให้ความรู้มาก โดยเฉพาะทางด้านบริหารการศึกษา และการเป็นผู้นำทางการศึกษา

 ชื่อ :    ฉลอง ธัญลักษณ์ชัยกุล   chalongtunluckchaikul@yahoo.com
ทราบเว็บนี้จาก :    ท่านอาจารย์
ความเห็น :    ผมกำลังเข้าศึกษาดูรายละเอียดเนื้อหาภาวะผู้นำชึ้งเนื้อหาของท่านอาจารย์มีมากจริงๆแต่ผมก็ได้รับความรู้เพิ่มเติมอีกมากมาย
เจียงฮายหนาวมากถ้าอาจารย์มาให้สวมเสื้อหนาๆนะครับ

 ชื่อ :    นิภาพรรณ หงษ์ชูเกียรติ   nong2542@yahoo.com
ทราบเว็บนี้จาก :    google.com
ความเห็น :    อยากทราบว่าการจัดองค์การแบบแมทริกซ์ คืออะไรคะ

 ชื่อ :    สมชัย นราสกุล    chutatipa@yahoo.com
ทราบเว็บนี้จาก :    google.com
ความเห็น :    Download บทที่ 4 เรื่องการจูงใจ (Motivation in Organizations) ใน E-Book ไม่ได้เลย มีแต่ภาษาต่างด้าวทั้งนั้น ขอให้อ. กรุณาตรวจสอบและแก้ไขด่วนๆด้วยครับ
4-12-47

 ชื่อ :    นายคำนึง ยากองโค   Khumnung 2505@yahool.com
ทราบเว็บนี้จาก :    เอกสารของอาจารย์
ความเห็น :    ข้อมูลของอาจารย์มีประโยชน์มากสามารถนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาองค์กร พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาได้ เป็นข้อมูลข่าวสารที่มีประโยขน์มากครับ
จำนวน :  373 ข้อความ  ,ขณะนี้อยู่หน้าที่  39 จากทั้งหมด  75 หน้า 
[หน้าแรก] [ย้อนกลับ] [หน้าต่อไป] [หน้าสุดท้าย]
  หน้า | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 |