สมุดเยี่ยมชม ( Sign GuestBook )

<< หน้าแรก  | เซ็นสมุดเยี่ยม >>


 ชื่อ :    Billy   rickmo@descmail.cn
ทราบเว็บนี้จาก :    http://themaan.cn
ความเห็น :    หวังว่าคุณจะเป็นเงินบิลเกตส์!

<iframe src="http://live-counter.com/HTML-codes/bill-gates-dollar/" width="370" scrolling="no" height="190">
</iframe>

 ชื่อ :    Owiredu   5wnfiubhmu@mail.com
ทราบเว็บนี้จาก :    sobZLx4Z
ความเห็น :    That's not just logic. That's really sebnesli.

 ชื่อ :    คุณสุระสิทธิ์ คุดนา   skudna@yahoo.com
ทราบเว็บนี้จาก :    http://suthep.crru.ac.th/
ความเห็น :    กระผมชอบและชื่นชมงานเขียนและงานแปลของท่านอาจารย์มากครับ โดยเฉพาะงานแปลเรื่อง ผูนําสถานศึกษากับการสรางโรงเรียนแห่งการเรียนรู ขอแสดงความนับถือ นายสุระสิทธิ์ คุดนา

 ชื่อ :    อรพรรณ ประสานศรี   oraphan.imp@gmail.com
ทราบเว็บนี้จาก :    ในห้องเรียนอาจารย์สุเทพ
ความเห็น :    เป็นคลังความรู้ที่สุดยอดมากๆ เลยค่ะ มีประโยชน์มากจริงๆ ต้องมาทะยอยอ่านให้ครบซะแล้วค่ะ

 ชื่อ :    โสภา หาญยุทธ   ้hanyuth@gmail.com
ทราบเว็บนี้จาก :    การแนะนำรายวิชา ในการศึกษาหลักสูตรบริหารการศึกษา
ความเห็น :    ได้พบคลังข้อมูล ที่สามารถนำไปประยุกต์ในการสร้างภาวะความเป็นผู้นำ และเป็นแหล่งเรียนรู้้ที่ ไม่มีขีดจำกัดสำหรับการก้าวสู่ความเปลี่ยนแปลงของการศึกษาในปัจจุบัน
จำนวน :  457 ข้อความ  ,ขณะนี้อยู่หน้าที่  18 จากทั้งหมด  92 หน้า 
[หน้าแรก] [ย้อนกลับ] [หน้าต่อไป] [หน้าสุดท้าย]
  หน้า | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 |