สมุดเยี่ยมชม ( Sign GuestBook )

<< หน้าแรก  | เซ็นสมุดเยี่ยม >>


 ชื่อ :    นายชูชัย ไชยลังกา   chu2499@yahoo.com
ทราบเว็บนี้จาก :    รศ.สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์
ความเห็น :    ผมพยายามเข้าเยี่ยมอ่านบทความของอาจารย์ในวันนี้ เข้ายากครับเพราะหลุดบ่อย ผมได้ศึกษาหัวข้อนักบริหารมืออาชีพกับการใช้แนวคิดภาวะผู้นำแบบเปลี่ยนสภาพหรือภาวะผู้นำแบบมุ่งการเปลี่ยน...(ไม่ทราบเปลี่ยนอะไรครับ) มาพัฒนาการบริหารสถานศึกษา

 ชื่อ :    พระมหาการัณย์วิชญ์ ไชยสอง   karunwith@chaiyo.com
ทราบเว็บนี้จาก :    ท่นอาจารย์รศ.สุเทพ อารมย์ดี๊...ดี
ความเห็น :    จากการเข้ามาเยี่ยมชมและหาความรู้ สมครับที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวว่า เป็นหนังสือด้านการบริหารที่ดีที่สุดในปัจจุบัน (ข้าผู้น้อยขอนับถือท่านผู้อาวุโส) จะพยายามหาความรู้และตั้งใจศึกษาเล่าเรียนขอรับครับผม ขอให้ท่านปราชญ์ด้านการบริหารจงมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่สมบูรณ์แข็งแรง เป็นแหล่งความรู้ให้บรรดาศิษย์ทั้งหลายได้ไขว้คว้าเอาความรู้อีกนานเท่านาน เจริญพร

 ชื่อ :    พิมพรรณ คูสุวรรณ   phim50@hotmail.com
ทราบเว็บนี้จาก :    อาจารย์สุเทพ
ความเห็น :    หนูขอแสดงความคิดเห็นอีกครั้ง หนูได้แหล่งเรียนรู้ที่ดีจากเวบไซต์โดยเฉพาะเรื่องภาวะผู้นำและสามารถนำความรู้นี้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง หนูขอเป็นกำลังใจให้งานของท่านอาจารย์บรรลุเป้าหมายที่ท่านหวังไว้ ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูง

 ชื่อ :    tatsanee   tjunadung@hotmail.com
ทราบเว็บนี้จาก :    ค้นหาเอง
ความเห็น :    สนใจการทำวิทยานิพนธ์เรื่องตัวชี้วัดภาวะผู้นำที่มีประสิทธิผลของหัวหอผู้ป่วย กำลังค้นหาข้อมูลคะ หากมีแหล่งแนะนำจักขอบพระคุรมากคะ อ่านเนื้อหาแล้วในบทที่8 เข้าใจขึ้นมากคะ แล้วจะนำแนวทางไปในการวิเคราะงาน

 ชื่อ :    รศ.สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์   nivit.po@chaiyo.com
ทราบเว็บนี้จาก :    อาจารย์
ความเห็น :    เรียนกับอาจารย์สนุกดีและเป็นกันเอง
แต่ตอนนี้ลูกศิษย์มีปัญหาเกี่ยวกับการแปลข้อความใน Leadership Quotes เช่น
ของแมกซ์เวล กล่าวว่า
1.การพิสูจน์ตำแหน่งผู้นำถูกค้นพบโดยผู้ติดตาม
2.สัญชาตญาณของผู้นำอย่างไรที่จะดูสถานการณ์และรู้บทบาทของตน

จำนวน :  307 ข้อความ  ,ขณะนี้อยู่หน้าที่  46 จากทั้งหมด  62 หน้า 
[หน้าแรก] [ย้อนกลับ] [หน้าต่อไป] [หน้าสุดท้าย]
  หน้า | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 |